ESTUDI           SOCIS I EQUIP           CLIENTS           PREMIS I PUBLICACIONS           CONTACTE

CMT Arquitectes, amb seu a Barcelona, ​​és un estudi que té més de 25 anys d’experiència treballant en grans projectes.

L’experiència és la base de l’estudi sobre la qual el constant aprenentatge es converteix en l’eina perfecta per donar resposta a cadascun dels nostres treballs. 

 • Apostem pel talent jove  junt amb l’experiència dels socis fundadors enllaçant així sinergies entre les diferents generacions que componen l’equip, convertint-se en un important catalitzador per al desenvolupament de projecte.
 • Estem compromesos amb una arquitectura a-temporal, sostenible i capaç d’adaptar-se al lloc
 • Projectem els edificis per als qui el fan servir, a través d’un profund coneixement de planejament urbanístic, edificació residencial i d’equipaments, especialment en l’àmbit de les residències d’estudiants i per a la tercera edat
 • El resultat l’aconseguim gràcies al treball conjunt amb el client.
 • Analitzem la viabilitat de tot tipus de projectes, valorem la seva adaptació tant a nivell urbà / social com a nivell sostenible / ambiental, reduint energia tant en el seu procés constructiu com durant la seva vida útil.
 •  
 • CMT Arquitectes ofereix els següents serveis professionals:

 • Projectes i Direcció d’Obres d’ Edificació

 •                        Redacció i Gestió de Planejament Urbanístic                       

 • Estudis de Viabilitat i Assessorament en Desenvolupaments Urbanístics i d’Edificació 

 • Anàlisi Arquitectònic i Urbanístic d’Actius Immobiliaris

Project Management 

 • “Actualment estem molt orgullosos per haver col·laborat amb tres arquitectes internacionals i tots ells guardonats amb el   PREMI PRITZKER : 
 • Arata Isozaki  (2019)
 • Eduardo Souto de Moura  (2011)
 • Tadao Ando  (1995)
 • Sens dubte una manera d’aprendre i incorporar coneixements d’aquests tan prestigiosos arquitectes en el nostre treball diari.”